Cennik

Cennik

Edit Content
Lp
LICZBA ZAPISÓW W KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Cena

1

od 1 do 10 pozycji księgowych *

330 zł

2

od 11 do 20 pozycji księgowych *

380 zł

3

od 21 do 30 pozycji księgowych *

450 zł

4

od 31 do 40 pozycji księgowych *

500 zł

5

od 41 do 50 pozycji księgowych *

550 zł

6

powyżej 50 pozycji za każdą pozycję księgową *

6 zł

Lp
OPŁATY STARTOWE
Cena

1

Opłata startowa dla PKPiR przy podpisaniu umowy, sporządzenie i wysyłka pełnomocnictw do US/ ZUS,
informacje wstępne podatkowe ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy/ABC podatnika.

200 zł/ jednorazowo

2

Opłata startowa przy podpisaniu umowy, sporządzenie i wysyłka pełnomocnictw do US/ ZUS,
informacje wstępne podatkowe ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy/ABC podatnika- przy przejęciu księgowości.

Od 400 zł/ jednorazowo

Edit Content
Lp
LICZBA ZAPISÓW W KSIĘGACH
Cena

1

od 1 do 20 pozycji księgowych *

800 zł

2

od 21 do 30 pozycji księgowych *

900 zł

3

od 31 do 40 pozycji księgowych *

1000 zł

4

od 41 do 50 pozycji księgowych *

1100 zł

5

od 51 do 60 pozycji księgowych *

1200 zł

6

od 61 do 70 pozycji księgowych *

1300 zł

7

od 71 do 80 pozycji księgowych *

1400 zł

8

od 71 do 90 pozycji księgowych *

1500 zł

9

od 91 do 100 pozycji księgowych *

1600 zł

10

powyżej 100 pozycji za każdą pozycję księgową *

9 zł

Lp
OPŁATY STARTOWE
Cena

1

Opłata startowa KH przy podpisaniu umowy, sporządzenie i wysyłka NIP-8, pełnomocnictw do US/ ZUS, założenie ksiąg i planu kont,
informacje wstępne podatkowe ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy/ABC podatnika.

400 zł/ jednorazowo

2

Opłata startowa przy podpisaniu umowy, sporządzenie i wysyłka NIP-8, pełnomocnictw do US/ ZUS, założenie ksiąg i planu kont,
informacje wstępne podatkowe ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy/ABC podatnika- przy przejęciu ksiąg w trakcie roku

Od 800 zł/ jednorazowo