Forms

Download

Forms

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (ppk)

Download

Ewidencja czasu pracy

Download

Ewidencja czasu pracy - Zlecenie

Download

Informacja dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Download

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym Związanym z pracą w zakładzie

Download

Kwestionariusz Dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Download

List intencyjny

Download

Oferta rozwiązania umowy o pracę Na mocy porozumienia stron

Download

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami

Download

Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka

Download

Oświadczenie Pracownika dla celów częściowego zaniechania poboru Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Download

Oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych /umowa o dzieło/

Download

Oświadczenie Zleceniobiorcy

Download

PIT2

Download

Oświadczenie dla potrzeb zwolnienia dla rodzin wielodzietnych

Download

Wniosek o nieuwzględnienie ulgi dla klasy średniej

Download

Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów

Download

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Download

Skierowanie do lekarza Uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych

Download

Umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone

Download

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Download

Umowa przedwzstępna

Download

Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

Download

Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Download

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Download

Wniosek o urlop

Download

Wniosek o wycofanie z dokumentów oświadczenia pit-2

Download

Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

Download

Wniosek O zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Download

Wniosek o urlop

Download

Wniosek o wycofanie z dokumentów oświadczenia pit-2

Download

Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

Download