Polski Ład – Zmiana składki na ubezpieczenie zdrowotne

POLSKI_Ład

Ustawa tzw. Polski Ład zakłada istotne zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W nowym porządku prawnym będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania.
Ustawa zakłada likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubrizpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.
Zastrzeżono również że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to minimalna składka zdrowotna wyniesie 270.90 zł od stycznia 2022 roku.
Ustawa zakłada ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca. Ułatwi to sposób kalkulacji wysokości składki i skoreluje termin jej płacenia z terminem odprowadzania zaliczki na PIT. Termin opłacania składek ZUS dla osób prawnych pozostaje bez zmian do 15. dnia miesiąca.
Składka ZUS za grudzień 2021 (termin zapłaty do 10/15 stycznia 2022 r. ), jeżeli zostanie zapłacona jeszcze 2021 r. będzie mogła być odliczona od podatku (korzyść podatkowa ok. 330 z1). Decydujący jest tu termin zapłaty, jeżeli płatność nastąpi w 2021 r. to prawo do odliczenia od podatku zostaje. a jeżeli 2022 r. to już tego prawa nie ma.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej ma wynieść 9% dochodu z działalności gospodarczej pomniejszonego o składki społeczne.
Za kolejne miesiące roku podatkowego podstawa wymiaru naliczana jest narastające. Jeśli podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, wtedy podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie.
Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną pozarolniczą działalność ( np. jdg i wspólnik spółki cywilnej, jawnej), składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacać od sumy dochodów.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego ma wynieść 4.9% dochodu z działalności gospodarczej pomniejszonego o składki społeczne.
Za kolejne miesiące roku podatkowego podstawa wymiaru naliczana jest narastające. Jeśli podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, wtedy podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie.
Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną pozarolniczą działalność ( np. jdg i wspólnik spółki cywilnej, jawnej), składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacać od sumy dochodów.

Przedsiebiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodow

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bedzie zaletna od przecietnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiebiorcę:
– przy przychodach rocznych do 60 tyś. if podstawa wyniesie 60% paecietnego wynagrodzenia. (ok 300 z1)
– przy przychodach rocznych od 60 tyś. zł do 300 tyś. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia. (ok. 500 zł)
– przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zl podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia. (ok. 900)

Przedsiebiorcy opodatkowani kartą podatkową

Wysokość składki zdrowotnej dla podatnikow rozliczajacych się w oparciu o kartę podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia (270,90 zł).

Osoby współpracujące

Wysokość składki zdrowotnej dla osób współpracujących wyniesie 9% wymiaru, który stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( ok. 500 zł).

Wynagrodzenia w drodze powołania

Od 2022 r. składką zdrowotną zostaną objęte wynagrodzenia czlonków zarzadów oraz prezesów spółek, a także innych osób wybranych do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Obecnie opłacali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej 9%.

Share:

Do you have any questions?

Trust Accountants Who Know the Latest Business Trends.
Call us or write to us.