Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Mencel

Pełna księgowość to mój ulubiony sposób prowadzenia rozliczeń przedsiębiorstw. Dzięki kompleksowemu księgowaniu zarówno faktur sprzedaży i kosztowych a także wyciągów bankowych przedsiębiorca ma pełen obraz wyników finansowych swojej firmy, tj. również stanu swoich zobowiązań i należności.

EDYTA MENCEL
Szefowa Kancelarii Podatkowej Mencel

Uzyskaj wycenę

Zależy Ci na czasie? Nie ma problemu. Uzyskaj błyskawiczną wycenę i od razu rozpocznij współpracę z Twoim nowym biurem rachunkowym.

PKPiR.pg_1

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzę podatkowe księgi przychodów i rozchodów (pkpir), czyli księgowość uproszczoną. Mogą Państwo zwrócić się do mnie o pomoc i poradę w tym zakresie, lub przekazać mi całkowitą pieczę nad swoimi księgami podatkowymi.

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma sprawozdawczości obowiązująca przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową. Głównym celem prowadzenia pkpir jest wyliczanie podatku dochodowego na podstawie przychodów firmy i jej kosztów. Zdecydowana większość osób rozliczających się na podstawie pkpir jest także płatnikami podatku VAT (Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej). 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów zawiera znacznie mniej informacji niż występujące w pełnej księgowości księgi handlowe. Mimo to musi być prowadzona ze szczególną starannością i dokładnością, ponieważ właściciel firmy odpowiada swoim majątkiem za jej zobowiązania.

Zakres wsparcia w zakresie pkpir

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogą mi Państwo powierzyć pełny zakres spraw podatkowych. Pomagam w zakresie:

  • Założenia działalności [link wewnętrzny],
  • Wyboru formy opodatkowania, optymalizacji podatkowej,
  • Prowadzenia bieżących rozliczeń (PIT, VAT, Akcyza, inne podatki i opłaty),
  • Rozliczania podatkowego dopłat i wsparcia z Funduszy Europejskich,
  • Przygotowania i składania rocznych zeznań podatkowych.

W każdej chwili mogą się Państwo także zwrócić do mnie po pomoc prawną w zakresie pkpir.

Jeśli prowadzą Państwo działalność jednoosobową lub zamierzają ją rozpocząć – zapraszam do kontaktu.