PODATKOWE I ORGANIZACYJNE PLUSY i MINUSY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

yellow-piece-paper-with-text-pros-cons-calculator

W poprzednim wpisie zamieściliśmy artykuł współpracującego z naszą kancelarią radcy prawnego, mec. Piotra Orlika dotyczący spółki komandytowo akcyjnej.

Z naszego, podatkowego punktu widzenia są PLUSY posiadania spółki komandytowo-akcyjnej:

1. po zastosowaniu mechanizmu odliczenia CIT spółki od PIT od wypłat zysku komplementariusza, efektywne opodatkowanie komplementariusza wynosi – ok. 17,3 %, w przypadku mikroprzedsiębiorstwa.

2. w spółkach osiągających powyżej 2 mln EUR rocznie przychodów efektywne opodatkowanie komplementariusza wyniesie 19%

2. komplementariusz nie płaci składek społecznych

3. komplementariusz nie płaci składki zdrowotnej

4. komplementariusz nie płaci daniny solidarnościowej

5. możliwość wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie komplementariuszowi, który korzysta z kwoty wolnej od podatku ( w 2022 r. to 5.100 zł/ rocznie)

a jakie są MINUSY?

Jeśli już samo słowo „komplementariusz” przyprawia Cię o ból głowy a konstrukcja prawno- podatkowa SKA wydaje Ci się zbyt skomplikowana- prawdopodobnie ta forma działalności nie jest dla Ciebie, bo:

1. naszym zdaniem SKA nie służy wypłacie pieniędzy ze spółki w trakcie roku

2. w porównaniu do „tradycyjnej” spółki z o.o. – jako komplementariusz w pełni jesteś odpowiedzialny za zobowiązania spółki

3. należy prowadzić rejestr akcjonariuszy, co jest dodatkowym kosztem oprócz…

4. kosztów księgowości. Koszty księgowania SKA są na pewno wyższe niż księgowość działalności gospodarczej i porównywalne do księgowości spółek z o.o.

Co zatem robić? Jak zwykle, podejść do omawianej kwestii ostrożnie.

Cytując mec. Orlika”

„Jeżeli zakładać „jednoosobową” spółkę komandytowo-akcyjną, czynić to po głębszym przemyśleniu celów i sposobów działania na rynku, a przynajmniej po przygotowaniu wiarygodnego dostosowania formy prawnej do (planowanego) modelu biznesu, zgodnie z którym o wyborze tej formy prawnej nie decyduje wyłącznie chęć obniżenia podatków. Można się bowiem spodziewać, że o ile korzystanie z przewag podatkowych spółki komandytowo-akcyjnej stanie się powszechne (na co obecnie wydaje się zanosić), organy podatkowe wypracują sposób przeciwdziałania.

Skądinąd problemu „jednoosobowości” spółki komandytowo-akcyjnej można uniknąć w dość prosty sposób – pozyskując drugiego wspólnika, którym w ostateczności może być spółka kapitałowa (choćby założona przez drugiego wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej). Model działania nieco wówczas się komplikuje, niemniej być może warto to rozważyć dla uniknięcia poważniejszych komplikacji”.

Udostępnij: