Podział zysków w spółce z o.o.

Objęcie udziałów w spółce i wniesienie wkładów związane jest z uzyskaniem prawa wspólników do udziału w zyskach spółki. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk dzieli się w stosunku do udziałów, chyba że umowa przewiduje inaczej.

Pamiętaj! O zysku spółki w konkretnym roku obrotowym można mówić wtedy, gdy bilans spółki wykazuje nadwyżkę aktywów nad pasywami spółki. Do podziału pomiędzy wspólników przeznaczony jest tak zwany czysty zysk, czyli kwota pozostała po odliczeniu do zysku obciążających go podatków (zysk netto).

Podział zysku następuje w uchwale zgromadzenia wspólników. Podejmując uchwałę, wspólnicy decydują, czy uzyskane przez spółkę zyski mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności prowadzonej przez spółkę, czy tez zostaną przeznaczone na wypłaty dla wspólników.

jeśli potrzebujesz założyć spółkę, skontaktuj się z nami:

Telefon: 22 290 11 22

E-mail: biuro@mencel.com.pl

Nasza spółka jest podmiotem uprawnionym do zakładania spółek, gdyż jest to działalność regulowana. Świadczymy usługi w zakresie działalności na rzecz spółek lub trustów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nasi eksperci są gotowi, aby pomóc Ci w każdym kroku procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udostępnij:

Zamów rozmowę z Księgowym

Zamów teraz rozmowę z naszym doświadczonym księgowym, który pomoże Ci uporządkować księgi i zoptymalizować koszty. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że aspekty finansowe są w najlepszych rękach