Zakładanie Spółki z o.o. – Kluczowe Informacje i Proces Krok po Kroku

Najważniejsze cechy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się posiadaniem osobowości prawnej i ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Oto kluczowe cechy i zasady funkcjonowania spółki z o.o.

Cechy i zalety spółki z o.o.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jednego lub więcej wspólników w dowolnym celu zgodnym z prawem, z wyjątkiem zakładania jej przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca siedziby.

Ta forma prawna jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą mieć bezpośredni nadzór nad działalnością spółki, jednocześnie ograniczając swoje ryzyko finansowe tylko do wniesionego wkładu.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł. Wkłady na pokrycie kapitału mogą być pieniężne lub niepieniężne. Każdy wspólnik wnosi wkład proporcjonalny do liczby objętych udziałów.

Proces założenia i rejestracja

Spółka z o.o. powstaje poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub skorzystanie z wzorca umowy w systemie S24. Proces zakładania obejmuje kilka kroków:

Zawarcie umowy spółki.

Wniesienie wkładów przez wspólników.

Powołanie zarządu oraz, jeśli wymaga tego umowa lub ustawa, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Rejestracja spółki w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Od 1 lipca 2021 roku rejestracja spółki z o.o. odbywa się wyłącznie elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych lub Portal S24.

Po rejestracji spółka zgłasza dodatkowe dane do urzędu skarbowego, ZUS i GUS w terminach 7 i 21 dni.

Firma (nazwa) spółki

Nazwa spółki z o.o. musi zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „sp. z o.o.”. Może zawierać dodatkowe elementy, które wskazują na przedmiot działalności, siedzibę firmy lub inne określenia, pod warunkiem że nie wprowadzają w błąd.

Organy spółki

Spółka z o.o. ma trzy główne organy:

Zgromadzenie wspólników: najwyższa władza spółki.

Zarząd: organ wykonawczy reprezentujący spółkę.

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna: organy nadzorcze (obowiązkowe, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł i spółka ma więcej niż 25 wspólników).

Odpowiedzialność wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. W przypadku niewypłacalności spółki członkowie zarządu mogą odpowiadać solidarnie, jeśli nie zgłoszą upadłości w odpowiednim czasie lub jeśli wierzyciel poniósł szkodę.

Podział zysków

Zyski spółki z o.o. dzielone są proporcjonalnie do udziałów wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Decyzje o podziale zysków podejmuje zgromadzenie wspólników.

Podatki i księgowość

Spółka z o.o. jest podatnikiem CIT i może być podatnikiem VAT i jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Wspólnicy płacą podatek dochodowy od wypłacanych dywidend.

Jeśli potrzebujesz założyć spółkę, skontaktuj się z nami:

Telefon: 22 290 11 22

E-mail: biuro@mencel.com.pl

Nasza spółka jest podmiotem uprawnionym do zakładania spółek, gdyż jest to działalność regulowana. Świadczymy usługi w zakresie działalności na rzecz spółek lub trustów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nasi eksperci są gotowi, aby pomóc Ci w każdym kroku procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udostępnij:

Zamów rozmowę z Księgowym

Zamów teraz rozmowę z naszym doświadczonym księgowym, który pomoże Ci uporządkować księgi i zoptymalizować koszty. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że aspekty finansowe są w najlepszych rękach