Zakończenie roku podatkowego w spółce z o.o.

koniec roku podatkoweg

Kończy się rok podatkowy, w związku z tym przypominamy o:

  1. Obowiązkach związanych z zamknięciem roku podatkowego
  2. Możliwości zmiany formy opodatkowania na 2024 r.
  3. Zadbaniu o dokumentację składaną w organach administracji publicznej
  4. Możliwości zmiany metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
  5. Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT

ZAKOŃCZENIE ROKU PODATKOWEGO W SPÓŁCE Z O.O.

Dokumenty dotyczące 2023 r.

Dokumenty dotyczące 2023 r. powinieneś dostarczyć do biura rachunkowego w terminie przekazania dokumentów za grudzień 2023 r., czyli na początku stycznia 2024 r.

W razie ich dostarczenia w późniejszym terminie, co do zasady, nie będą one mogły być zaksięgowane w kolejnych miesiącach, tj. już w 2024 r.

W związku z powyższym, w Twoim interesie jest dostarczenie kompletu dokumentów za grudzień do nas, tak abyś nie stracił prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów bądź uniknął zbędnego korygowania rozliczeń, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Aby ułatwić Ci rzetelne kompletowanie dokumentów, poniżej znajdziesz informacje dotyczące momentu ujęcia kosztu przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

Moment ujęcia kosztu przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

Koszty bezpośrednie

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, w myśl której koszty bezpośrednie, takie jak np. zakup towaru handlowego, są zaliczane do kosztów dopiero z datą osiągnięcia przychodu, czyli np. w momencie sprzedaży towaru.

Co istotne, w dniu zakupu wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jest on ujmowany na specjalnym koncie księgowam i czeka na przeksięgowanie, kiedy już będzie mógł stać się kosztem, czyli w dniu, w którym zostanie osiągnięty przychód np. z tytułu sprzedaży towaru.

Niemniej, fakturę związaną z nabyciem np. towaru handlowego i tak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych, pomimo że ten wydatek jeszcze nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Koszty pośrednie

Z kolei koszty pośrednie, czyli takie, które nie są jednoznacznie związane z osiągnięciem danego przychodu, innymi słowy, koszty ogólne, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia.

Jeżeli jednak wydatku nie można przyporządkować do jednego roku podatkowego ze względu na fakt, że wydatek ten dotyczy również przyszłych okresów, wtedy, zgodnie z zasadą memoriału, w każdym roku, którego wydatek ten dotyczy, koszt jest uwzględniany w odpowiedniej proporcji. Dobrym przykładem kosztu pośredniego przyporządkowanego do kilku okresów jest zakup polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, podmioty rozliczające się w oparciu o księgi rachunkowe powinny dostarczać do biura rachunkowego dokumenty związane z kosztami pośrednimi zgodnie z datą okresu, którego wydatek dotyczy lub początku okresu, jeżeli ten zakup dotyczy np. usługi rozłożonej w czasie (np. abonament roczny).

Spis z natury na 31 grudnia

Podatnicy powinni dokonać tzw. INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH na dzień 31 grudnia, czyli tzw. remanentu- spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wyceny należy dokonać w terminie do 14 stycznia.

Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub cenę nabycia.

W razie, gdy sporządzenie spisu z natury Ciebie dotyczy, poproś swojego księgową o jego wzór.

Twoja księgowa pomoże Ci przy wypełnieniu tego dokumentu od strony formalnej, jednakże pamiętaj, że to Ty wiesz co jest na stanie firmy.

Po sporządzeniu remanentu księgowa poprosi Cię o dostarczenie skanu podpisanego spisu z natury na dzień 31 grudnia lub oświadczenia, że wartość remanentu wyniosła zero.

Zeznanie roczne tzw. CIT teoretycznie do końca marca 2024, ale w praktyce do 1 kwietnia 2024r.

Jeśli chodzi o termin na złożenie zeznania rocznego w przypadku spółek będących podatnikami CIT, przypada on na koniec trzeciego miesiąca roku następnego. Jeśli rok podatkowy spółki kończy się w grudniu, wtedy termin na złożenie zeznania rocznego:

  • CIT-8 w przypadku spółek na zwykłym CIT
  • CIT-8e w przypadku spółek na estońskim CIT

– jest do końca marca 2024.

Jednak przy założeniu, że rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2023 r., termin na złożenie tych zeznań upływa 1 kwietnia 2024 r. (31 marca 2024 r. przypada na niedzielę).  W tym samym terminie swoje zeznania roczne będą składały fundacje rodzinne.

Sprawozdanie finansowe

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Ważne! Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 roku były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W 2023 roku Ministerstwo Finansów zrezygnowało z przedłużenia terminów sprawozdawczych.

Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2023 rok upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2024 roku – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2024 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2024 roku – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Wybór/zmiana formy opodatkowania na 2024 r.

Na przełomie roku powinieneś zastanowić się, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna w roku następnym.

Podatnicy podatku CIT nie mają wielkiego wyboru, bo mogą płacić „klasyczny CIT” lub tzw. „CIT estoński”, czyli: ryczałt od przychodów spółek- po wypełnieniu warunków, o których już wcześniej pisaliśmy w naszych newsletterach.

Daj nam znać, jeżeli jesteś zainteresowany wyborem właśnie tej formy opodatkowania.

Zadbaj o dokumentację składaną w organach administracji publicznej

Warto mieć na uwadze, iż składając w różnych instytucjach dokumenty w formie papierowej, mające związek z obsługą Ciebie lub Twojej spółki przez nasze biuro rachunkowe, należy je wydrukować i podpisać w dwóch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz powinien zostać złożony, a drugi pozostać w Twojej dokumentacji.

Na Twoim egzemplarzu powinno widnieć potwierdzenie przyjęcia dokumentu w formie prezentaty (pieczątki z datą wpływu), a biuro rachunkowe powinno otrzymać skan.

W razie wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, powinieneś dostarczyć księgowemu skan wysłanych w kopercie dokumentów oraz skan potwierdzenia nadania.

W sytuacji złożenia dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć księgowemu wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Wybór metody wpłacania zaliczek

O wyborze metody wpłacania zaliczek powiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym za dany rok, czyli dopiero w następnym roku.

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych lub uproszczonych, podatnicy informują naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym.

Nasuwa się wniosek, że niezaznaczenie wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej skutkuje wyborem wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

Wspomnieć należy, że z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych, z pewnymi wyjątkami, które w tym artykule zostaną pominięte, aby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, mogą skorzystać mali podatnicy.

Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Podkreślam, że mowa tutaj o kwotach brutto.

Natomiast kwartalny ryczałt, zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i tzw. najmu prywatnego mogą opłacać podatnicy, u których przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

Co ciekawe, z zaliczek uproszczonych mogą skorzystać również duzi podatnicy.

Zwolnienie z VAT

Jeśli uznasz, że warto powrócić do zwolnienia z VAT ze względu na obrót i masz do tego prawo, pamiętaj o złożeniu formularza VAT-R, najlepiej w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia.

Co ważne, można to zrobić także w trakcie roku podatkowego. Niemniej, przełom roku może być dobrym momentem na tę decyzję.

Nadmieniamy, że powrót do zwolnienia może oznaczać konieczność dokonania korekty VAT w wyniku zmiany przeznaczenia towarów lub składników majątku.

W razie pytań lub wątpliwości- uprzejmie proszę o kontakt z Twoją księgową.

Razem możemy wszystko! 😊

Rozpocznij Nowy Rok z Nowym Biurem Rachunkowym!

Koniec Roku – Idealny Moment na Zmianę

Koniec roku to czas podsumowań, nowych postanowień i planów na przyszłość. To również najlepszy moment, aby poszukać nowego biura rachunkowego, które pomoże Twojej firmie rozwijać się i osiągać sukcesy w nadchodzącym roku.

Dlaczego warto wybrać nasze biuro?

W Biurze Rachunkowym Mencel rozumiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego Klienta.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam oferować usługi na najwyższym poziomie, dopasowane do specyficznych potrzeb Twojej działalności.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mencel.com.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Aby omówić, jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 290 22 11 lub poprzez e-mail na adres edyta@mencel.com.pl.

Nie czekaj – zadbaj o finansową przyszłość swojej firmy już dziś, wybierając Biuro Rachunkowe Mencel jako swojego zaufanego partnera!

Udostępnij:

Zamów rozmowę z Księgowym

Zamów teraz rozmowę z naszym doświadczonym księgowym, który pomoże Ci uporządkować księgi i zoptymalizować koszty. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że aspekty finansowe są w najlepszych rękach